Přijeďte k nám na servisní prohlídku a získejte záruku mobility Bosch Mobility Assistance za 290,- Kč

 • Platí jak pro vozy v záruce, tak i pro ojeté vozy do 10 let stáří a nájezdu do 200 tis. km
 • získejte produkt dříve dostupný pouze majitelům nových vozů
 • zaktivujeme na vyžádání

Assistenční služba ADJ.CZ JIHLAVA

 

Bosch Mobility Assistance – pomoc na cestách

Už Vás někdy napadla myšlenka, že by se s Vaším vozidlem mohlo něco stát a Vy byste se tak dostali do nouzové situace, kterou byste neuměli efektivně řešit?  Nabízíme Vám vyřešení všech situací souvisejících s nepojízdností Vašeho vozidla doma i po celé Evropě prostřednictvím asistenční  služby „Bosch Mobility Assistance“. 
 

Dispečink ÚAMK  tel.: +420 261 000 555

 • Pomoc v případě nepojízdnosti
 • 24 hodin denně, 365 dnů v roce

Podmínkou pro získání assitenční služby je provedení servisní prohlídky vozu.

Zabezpečíme pro vás tyto služby :


Oprava na místě

 • Bezplatné zpojízdnění vozidla
 • Zásah v případě poruchy zařízení nezbytného k bezpečnému provozu (stěrače, potkávací světla, bezpečnostní pásy apod.)
 • Všude na pozemních komunikacích nebo na stanovišti uživatele (u vozu off-road pouze na fyzicky a právně přístupném místě)
 • Vztahuje se na příjezd servisního vozidla a práci mechanika (díly a materiál hradí uživatel)


Odtah

 • Pokud není možné zprovoznit vozidlo na místě, zařídíme bezplatný odtah
 • Do nejbližšího autoservisu Bosch Car Service v okruhu do 50 km
 • Na žádost řidiče se vztahuje i na připojený vlek, tuto službu je však nutno na místě uhradit
 • V ostatních případech do nejbližšího autorizovaného servisu dané značky


Přechodné odstavení vozidla

 • Možnost přechodného odstavení vozidla na zabezpečeném místě max. po dobu 3 dnů v případě nemožnosti předání do autoservisu


Přivezení opraveného vozidla

 • Hrazení nákladů na cestu pro opravené vozidlo pro 1 osobu do výše max. 350 €


Převoz neopravitelného vozidla do ČR, event. jeho likvidace

 • V případě neopravitelnosti vozu v zahraničí
 • Převoz do autoservisu Bosch Car Service nebo autorizovaného servisu nejblíže bydlišti uživatele v ČR
 • Sešrotování vozu v zahraničí v případě neekonomičnosti
 • Max. do hodnoty 400 €
 

Doplňkové služby Bosch MobilityAssistance v případě nemožnosti zprovoznění v den poruch

 

A. Náhradní vozidlo

 • Zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy
 • Zapůjčení po dobu max. 3 dnů
 • Do výše 120 € mimo nákladů na provoz


B. Pokračování v cestě nebo návrat domů

 • Jízdenka/letenka pro řidiče a posádku vozu (dalších max. 8 osob) do ověřeného cíle cesty nebo trvalého bydliště
 • Maximálně do hodnoty 350 € na osobu
 • Převoz na stanici/letiště max. do 120 € na osobu


C. Zabezpečení náhradního ubytování

 • Náhradní ubytování pro posádku vozidla po dobu opravy vozidla (max. 3 noci)
 • Max. do výše 120 €
 • Převoz posádky do hotelu max. do 50 €