Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem - elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů.

  • Příjemcem této dotační výzvy (č. 3/2022: Ekomobilita) se stávají státní podniky, obce, kraje, či příspěvkové organizace, stejně tak vysoké školy, nestátní neziskové organizace apod.
  • Nákup vozidla je podpořen až 300 000 Kč (osobní vozy) nebo až 500 000 Kč (užitkové vozy)
  • Pořízení dobíjecí stanice je podpořeno dotací až 30 000 Kč (až 50 % z ceníkové ceny)
  • Příjem žádostí probíhá od 6. 6. 2022 a potrvá do 15. 12. 2023
  • Připraveno je celkem 600 milionů Kč


V případě, že se bude jednat o náhradu stávajících vozidel na fosilní paliva, tj. bude ze strany žadatele/příjemce jednoznačně prokázáno vyřazení vozidla z povozu (vyřazení z registru vozidel a ekologická likvidace), je max. podpora (finanční limit) na jedno vozidlo navýšena o 20 %.

 

Více informací o výzvě