Příprava a zajištění STK pro Váš vůz

Profesionální technická kontrola a měření emisí výfukových plynů.
Když se u vašeho vozu blíží dvouletá technická kontrola a měření emisí, můžeme provést všechny potřebné práce. A pokud chcete, můžeme ihned také zkontrolovat vaše vozidlo a opravit případné závady

  • Kombinované technické kontroly a měření emisí
  • Rychlý a jednoduchý způsob získání osvědčení o provedení státní technické kontroly
  • Protokoly testování a měření ke každé údržbové činnosti

Každé dva roky

Zajistíme technickou kontrolu a kdykoli během roku také měření emisí. Zákon zde stanoví dvouletý interval. Nejprve se provádí měření emisí výfukových plynů. Účelem je změřit emise vašeho vozidla, aby se zjistilo, zda se pohybují v zákonem stanoveném limitu. Poté následuje celková kontrola vašeho vozu z hlediska bezpečnosti nezávislým odborníkem a přidělení příslušné nálepky v případě uspokojivých výsledků.

 
Prohlídkou Vašeho vozidla získáte přehled o reálném stavu kontrolovaných částí. V případě zjištěné závady od nás dostanete nabídku na její odstranění.
 
 

 V případě Vašeho zájmu o provedení STK přineste s sebou tyto doklady:

  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
  • protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce