Ve společnosti Mazda je kvalita příslibem, kterému chceme dostát. Proto prodlužuje tovární záruku na nový vůz na 6 let – nebo 150 000 kilometrů. S vědomím toho, že jste chráněni před neočekávanými událostmi, se budete moci ještě více soustředit na požitek z jízdy.

 

Přehled záruk MAZDA:

  • Záruka na nový vůz - 6 let, nebo do ujetí 150 000 km podle toho, co nastane dříve. Můžete ji uplatnit na odstranění výrobních či materiálových vad.
  • Záruka na lak a povrchovou korozi - kryje váš vůz po dobu 3 let. Počet najetých kilometrů nehraje roli. Během této doby můžete reklamovat případné závady na laku vzniklé během výrobního procesu.
  • Záruka na prorezivení karoserie - můžete uplatnit po dobu 12 let na závady, které způsobily prorezivění karoserie. Počet najetých kilometrů nerozhoduje.
  • Záruka na Originální příslušenství MAZDA - vztahuje se na doplňky zakoupené společně s vozem a můžete ji uplatnit po dobu 3 let, nebo do ujetí 100 000 km podle toho, co nastane dříve.

 V případě zájmu o bližší informace kontaktujte náš prodejní a servisní tým MAZDA: