• Zabezpečení vozidla pískováním nebo leptáním jedinečného kódu na skla, včetně registrace v mezinárodním informačním systému OCIS
  • Cena  služby 1.700,- Kč
  • Až 50% ceny služby uhradí Vaše pojišťovna (ČP, UNIQA …atd.)
  • Dále získáte slevu na pojistném dle pojišťovny cca 10% , tedy částku uhrazenou za provedení značení máte uhrazenu úsporou na pojištění v řádu jednotek měsíců
  • Lze instalovat na vozidla nová i ojetá všech kategorií
Více informací: