Cenové zvýhodnění - Fleet, ZTP, lékař ...


Zákazníkům se zvláštním režimem a specifickým podnikatelským subjektům nabízíme program výhod při nákupu nového vozu MAZDA. Tento program nabízí zajímavé cenové výhody a služby.


Kategorie zákazníků:

  •     osoby zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a opatrovníci těchto osob
  •     držitelé platných akademických titulů Dr. (lékaři, právníci atd.)
  •     velkoodběratelé (společnosti s větším vozovým parkem)
  •     leasingové společnosti poskytující operativní leasing
  •     autopůjčovny, autoškoly a provozovatelé taxislužeb
  •     diplomatický sbor


Program výhod:

  •     cenové zvýhodnění při koupi nového vozu
  •     individuální nabídka financování vozů
  •     individuální přístup