Jste svobodní při opravách svých vozů

 
V Evropské unii, tedy i v České republice, platí tzv. „Bloková výjimka“. Tato výjimka zákazníkům autoservisů umožňuje výběr svého poskytovatele servisních služeb tak, jak je pro ně výhodné.
Majitelé vozů tak mají více možností vybrat si, kde si nechají provést opravy a údržbu vozu a jaké náhradní díly budou pro opravu použity.
Především to znamená, že i v době trvání tovární záruky vozidla může zákazník provést opravu nebo servis svého vozidla u nezávislého servisu a nepřichází tím o záruku u výrobce vozu.
 U nás v Bosch Car Service tedy máte v rámci „Blokové výjimky“ plné právo na čerpání servisních služeb při opravách a údržbě Vašeho vozu.

Co to znamená v praxi ?
  • Můžeme provádět veškeré nezáruční opravy a údržby stanovené výrobcem na jakémkoliv vozidle, aniž by tím zákazník ztrácel záruku daného výrobce
  • Při opravě, nebo údržbě můžeme použít i díly jiné, než dodané výrobcem
  • Máme dle "Blokové výjimky" přístup ke všem technickým informacím, elektronické servisní knížce, diagnostickému a jinému vybavení, které jsou potřebné k opravě a údržbě vozů daného výrobce.
  • Máme možnost školit své zaměstnance ve spolupráci se zastoupením daného výrobce