Čerpejte výhody originálních dílů

Originální díly slučují celé know-how výrobce vozidla. Jsou speciálně vyvíjeny a intenzivně testovány, protože každé vozidlo tvoří tisíce přesně optimalizovaných a vzájemně sladěných originálních dílů.

Výhody při použití originálních náhradních dílů:

  • Striktní tvarová a materiálová přesnost
  • Rozsáhle testovaná kvalita originálních dílů pro optimální bezpečnost
  • Vysoká spolehlivost a životnost
  • Rychlá, specializovaná a standardizovaná montáž k vyloučení dlouhých prostojů
  • Hospodárnost a dlouhodobé zachování hodnoty vozidel